Jan Järlehed

Keramik och skåp

Jan Järlehed
Utbildning
Capellagården 1961
Möbelsnickargesäll 1963
Lärarutbildning 1965
Slöjdföreningen (möbel- och inredning) nuvarande HDK 1969
Arbete
60-talet
Lärare
Formgivare åt BRIO (träleksaker)

70-talet
Hantverkslärare till blivande arbetsterapeuter
BRIO

80-talet
Lärare i bild och formarbetets medodik (Pedagogen Göteborgs universitet)
Arbetar sju år som formgivare pt LEGO Danmark
Börjar med skåp 1989

90-talet
Åter som formgivare på BRIO
Lärare i design till blivande lärare i slöjd och textil.
Stor del av 90-talet som lärare i möbeldesign och konstruktion på HDK Göteborgs universitet.
Skåp

2000-talet
Ena foten kvar på BRIO.
Med den andra foten och båda händerna jobbar jag med skåp.
Sedan starten -89 har jag haft ett 60 tal utställningar i Västsverige och Skåne.
Var med och drev Wågermanska konsthallen på Tjörn.
Med i styrelsen för Södra Bohusläns konstvandring.